آرشیو ماهانه: می 2016

**نگهداری و تغذیه میل ورم، جهت تغذیه به جانوران**

نگهداری میل ورم کار ساده البته نیاز به کمی رسیدگی دارد. میل ورم ها باید در یک ظرف امن و با بستر مغذی تغذیه شوند که در ادامه با نگهداری  و تغذیه صحیح میل ورم آشنا می شویم.

_MG_3180_resize

ادامه مطلب